زمینه تخصصی ارتباطات

زمینه تخصصی فعالیت‌های پژوهشی قطب علمی «ارتباطات و رسانه» در خصوص «روزنامه نگاری،‌ روابط عمومی، ‌ارتباطات» است.