اخبار

اخبارورویدادها

آغاز فعالیت قطب علمی دولت پژوهی در دور جدید

آغاز فعالیت قطب علمی دولت پژوهی در دور جدید

برگزاری سومین کارگاه بین المللی روشهای بدون شبکه و کاربرد آن در مالی

قطب علمی ریاضیات مالی برگزار می کند: برگزاری سومین کارگاه بین المللی روشهای بدون شبکه و کاربرد آن در مالی

برگزاری پنل های تخصصی با همکاری قطب علمی ریاضیات مالی و پژوهشکده بیمه

برگزاری پنل های تخصصی با همکاری قطب علمی ریاضیات مالی و پژوهشکده بیمه

آغاز فعالیت دوره چهارم قطب‌های علمی و تشکیل پنج قطب علمی در دانشگاه علامه طباطبائی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ابلاغ‌های جداگانه به آقای دکتر حسین سلیمی رئیس محترم دانشگاه، ضمن اعلام موافقت شورای قطب‌های علمی وزارت‌خانه، تشکیل و فعالیت 5 قطب علمی جدید با عنوان‌های: «ارتباطات و رسانه»، «دولت‌پژوهی»، «رویکرد نهادی به اقتصاد ایران»، « ریاضیات مالی» و «مدیریت تکنولوژی و نوآوری»را ابلاغ کرد.

اطلاعیه ها

برگزاری سومین کارگاه بین المللی روشهای بدون شبکه و کاربرد آن در مالی

قطب علمی ریاضیات مالی برگزار می کند: برگزاری سومین کارگاه بین المللی روشهای بدون شبکه و کاربرد آن در مالی

آغاز فعالیت دوره چهارم قطب‌های علمی و تشکیل پنج قطب علمی در دانشگاه علامه طباطبائی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ابلاغ‌های جداگانه به آقای دکتر حسین سلیمی رئیس محترم دانشگاه، ضمن اعلام موافقت شورای قطب‌های علمی وزارت‌خانه، تشکیل و فعالیت 5 قطب علمی جدید با عنوان‌های: «ارتباطات و رسانه»، «دولت‌پژوهی»، «رویکرد نهادی به اقتصاد ایران»، « ریاضیات مالی» و «مدیریت تکنولوژی و نوآوری»را ابلاغ کرد.

دسترسی