اخبار

اخبارورویدادها

سلسله نشست‌های روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی

برگزاری سلسله نشست‌های روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی توسط قطب علمی ریاضیات مالی

امضای تفاهم‌نامه دانشگاه علامه‌طباطبائی و شرکت فرابورس ایران

دانشگاه علامه‌طباطبائی و شرکت فرابورس ایران تفاهم‌نامه امضا کردند

امضاء تفاهم‌نامه قطب علمی ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبائی با سازمان فرابورس

امضاء تفاهم‌نامه قطب علمی ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبائی با سازمان فرابورس

نشست آسیب شناسی کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران به همت قطب علمی دولت پژوهی برگزار شد.

برگزاری نشست آسیب شناسی کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران به همت قطب علمی دولت پژوهی

برگزاری نشست «آسیب شناسی کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران» توسط قطب علمی دولت پژوهی

برگزاری نشست «آسیب شناسی کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران» توسط قطب علمی دولت پژوهی

اطلاعیه ها

برگزاری سومین کارگاه بین المللی روشهای بدون شبکه و کاربرد آن در مالی

قطب علمی ریاضیات مالی برگزار می کند: برگزاری سومین کارگاه بین المللی روشهای بدون شبکه و کاربرد آن در مالی

برگزاری پنل های تخصصی با همکاری قطب علمی ریاضیات مالی و پژوهشکده بیمه

برگزاری پنل های تخصصی با همکاری قطب علمی ریاضیات مالی و پژوهشکده بیمه

آغاز فعالیت دوره چهارم قطب‌های علمی و تشکیل پنج قطب علمی در دانشگاه علامه طباطبائی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ابلاغ‌های جداگانه به آقای دکتر حسین سلیمی رئیس محترم دانشگاه، ضمن اعلام موافقت شورای قطب‌های علمی وزارت‌خانه، تشکیل و فعالیت 5 قطب علمی جدید با عنوان‌های: «ارتباطات و رسانه»، «دولت‌پژوهی»، «رویکرد نهادی به اقتصاد ایران»، « ریاضیات مالی» و «مدیریت تکنولوژی و نوآوری»را ابلاغ کرد.

دسترسی